Integrering för tillgänglighet

  • Aktivera automatisk textning på andra plattformar, eller ladda ner media från olika plattformar för automatisk transkription.

  • Automatisk textning vid konferenser, möten, föreläsningar eller i marknadsföringssyfte.

  • Tillgängligt på mer än 48 språk

Fungerar med